Rozwijają skrzydła na Fabrycznej. Rusza edukacyjny projekt w Zespole Szkół Społecznych


Rozwijają skrzydła na Fabrycznej. Rusza edukacyjny projekt w Zespole Szkół Społecznych
2020-09-11
„Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej” – to unijny projekt, który przez dwa lata będzie realizowany w ZSS Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. Jego celem jest wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów z klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej i do wszystkich uczniów Społecznego LO oraz do 23 nauczycieli, prowadzących zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i przedmiotów z wykorzystaniem narzędzi TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Działania ruszą jeszcze tej jesieni i są wspierane finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

- Wcześniej organ prowadzący przeprowadził na potrzeby projektu diagnozę potrzeb ZSS przy Fabrycznej, w oparciu o ankietę wśród uczniów i nauczycieli, konsultacje z rodzicami i wyniki uczniów w procesie kształcenia – mówi Agata Baczewska, koordynator projektu. – Diagnoza wykazała potrzebę stworzenia dodatkowych zajęć umożliwiających jak najszersze rozwijanie zainteresowań zarówno uczniów zdolnych, jak i tych z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, uwzględnienie ich indywidualnych predyspozycji i możliwości rozwojowych. Ponadto konieczne jest wsparcie merytoryczne nauczycieli, by byli w stanie sprostać pracy z uczniami o takich wymaganiach oraz odpowiednie dostosowanie pracowni szkolnych.

Nauka metodą eksperymentu

W projekcie zaplanowano kompleksowe działania. Jednym z jego elementów jest zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w narzędzia TIK pięciu pracowni - matematycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej oraz językowej.

- Naszym pierwszym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na zakup m.in. urządzeń, potrzebnych do prowadzenia nauczania metodą eksperymentu, narzędzi TIK – czyli tabletów, laptopów czy projektorów multimedialnych, a także programów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Dyslektyk2 i Eisystem Eduterapeutica. – wymienia Agata Baczewska. - Z kolei w ramach wsparcia nowych metod nauczania, nauczyciele przejdą trzy kursy stacjonarne, które mają przygotować ich do aktywizowania uczniów do samodzielnej pracy, współdziałania w zespole, prowadzenia samodzielnych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów.

Dwóch nauczycieli skorzysta z wyjazdowego „Letniego kursu nauczycieli” w Centrum Chemii Małej w Torunie, gdzie zapozna się m.in. z techniką SSC, ułatwiającą efektywne nauczanie poprzez doświadczenia, pokazujące istotę przemian chemicznych.

Technika ta wymaga często zastosowania nietradycyjnej aparatury i metodyki stosowanej w takich dziedzinach jak mikrobiologia, biologia molekularna i nanotechnologia. 

Ponadto nauczyciele skorzystają ze szkoleń e-learningowych z GeoGebry, pedagogiki specjalnej i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Rozwijanie pasji

Równolegle będzie realizowane wsparcie uczniów, czyli szkolne koła zainteresowań, których celem będzie rozbudzenie zainteresowań przyrodniczo-matematycznych poprzez prowadzenie eksperymentów, a także umiejętności posługiwania się językiem obcym. Prócz tego zorganizowane będą interdyscyplinarne warsztaty edukacyjno-laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie i w eksperymentarium EC1 w dawnej Elektrowni Łódzkiej oraz w Centrum Chemii w Małej skali w Toruniu.

- Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie poznają technikę prowadzenia doświadczeń w małej skali, będą mogli wypraktykować teorię podaną na lekcjach, inaczej utrwalić materiał, co będzie pobudzać ich kreatywność i krytyczne myślenie – dodaje Agata Baczewska.

Za szczególna osiągnięcia, najzdolniejsi uczniowie otrzymają stypendia, których celem jest tworzenie warunków do realizacji pasji i indywidualnego rozwijania kompetencji kluczowych zgodnie z możliwościami, uzdolnieniami i zainteresowaniami uczniów. Taki uczeń będzie podlegał opiece dydaktycznej nauczyciela i pedagoga szkolnego lub tutora, zatrudnionego w ZSS. Celem opieki jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

- Im więcej różnorodnych, oczywiście popartych odpowiednimi metodami, propozycji zdobywania aktualnej wiedzy dotrze do uczniów i nauczycieli, tym nauka może być efektywniejsza. Warto więc poszukiwać nowych form pracy, wykorzystywanych we współczesnej  edukacji, dostosowując je jednocześnie do odbiorcy. Unijne projekty są najlepszym polem do takich niestandardowych działań i przynoszą korzyści każdej zaangażowanej w projekt stronie – ocenia dyrektor ZSS przy Fabrycznej, Ewa Drozdowska.

Wartość projektu to 626 tys. zł.


Redakcja serwisu Poradnik-Zdrowia.pl informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja serwisu Poradnik-Zdrowia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Marzenas

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl