HEADWAY 2020 – NOWY EUROPEJSKI PLAN NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO


2019-10-10
Eksperci, naukowcy i pacjenci dyskutują w Parlamencie Europejskim o innowacyjnych rozwiązaniach związanych z obszarem zdrowia psychicznego
  • Podczas Forum w Brukseli, prestiżowego panelu dyskusyjnego zorganizowanego wParlamencie Europejskim w ramach międzynarodowego projektu Headway 2020, zaprezentowano aktualną sytuację w obszarze zdrowia psychicznego w Europie iwyzwania dotyczące tej sfery. Przedstawiono także jej wpływ na społeczeństwo wPolsce, Hiszpanii i we Włoszech.
  • Choroby psychiczne dotyczą 14,9% mieszkańców Polski, ale na zdrowie psychiczne przeznaczane jest zaledwie 5,1% publicznych wydatków na ochronę zdrowia.
    Ta dysproporcja w pełni unaocznia konieczność stworzenia nowej narodowej strategii na rzecz zdrowia psychicznego.
  • Projekt Headway 2020 powstał w 2017 roku jako interdyscyplinarna platforma służąca wymianie i łączeniu rozmaitych europejskich doświadczeń oraz wspieraniu międzynarodowego dialogu w celu ułatwienia rozwiązania problemu zaburzeń psychicznych w Europie.

 

Bruksela, 9 października 2019 r.

Podczas Forum Brukselskiego zaprezentowano aktualną sytuację obszaru zdrowia psychicznego w Europie oraz omówiono wyzwania z nim związane i wpływ tej problematyki na społeczeństwo. Inicjatywa została rozpoczęta i rozwinięta w trzech wybranych państwach
- w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech.

W trakcie konferencji przedstawiono działania podjęte w ramach inicjatywy Headway 2020 i ich rezultaty. Była to również okazja do dyskusji na temat poszczególnych przypadków i najlepszych praktyk zmierzających do poprawy opieki nad pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne w przededniu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (10 października). W ramach projektu Headway 2020 wydano także praktyczne rekomendacje i zalecenia oraz listę priorytetowych interwencji w celu wytyczenia „nowego planu na rzecz zdrowia psychicznego" w Europie. Brukselskie forum stało się platformą służącą zwiększaniu świadomości tego problemu zarówno na poziomie całej Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich. Dzięki temu kwestia zdrowia psychicznego trafiła na sam szczyt listy europejskich inicjatyw politycznych.

- Choroby psychiczne stanowią jedno z największych wyzwań w opiece zdrowotnej w związku z ich rozpowszechnieniem oraz wynikającymi z nich obciążeniami oraz niepełnosprawnością. Każdego roku dotykają one ponad jedną trzecią ludności Europy - stwierdza Aldo Patriciello, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. - Z tego właśnie względu jestem szczególnie dumny, że mogę być jednym z organizatorów tego ważnego wydarzenia zmierzającego do poruszenia problemu zdrowia psychicznego w ramach polityki europejskiej, jak również do omówienia związanych z nim praktycznych rozwiązań i doświadczeń w różnych państwach.

POLSKA PERSPEKTYWA HEADWAY 2020

Według szacunków w 2016 roku na zaburzenia psychiczne cierpiało w Europie 84 miliony ludzi, a choroby psychiczne i samobójstwa były przyczyną 84 000 zgonów. W związku z tym, zaburzenia psychiczne znalazły się na piątej pozycji wśród najpowszechniejszych chorób niezakaźnych, odpowiadając za 22,4% niepełnosprawności na naszym kontynencie. To, jak pilną kwestią jest poprawa sytuacji w zakresie zdrowia psychicznego, pokazały niedawne badania OECD, według których całkowity koszt chorób psychicznych w całej Europie przekroczył 600 mld euro, czyli 4 procent europejskiego PKB. Chociaż 14,9% mieszkańców Polski cierpiało lub cierpi na tego typu choroby, czego efektem są znaczące pośrednie i bezpośrednie obciążenia finansowe dla państwa, w ostatnich latach na zdrowie psychiczne przeznaczano zaledwie 5,1% publicznych wydatków na opiekę zdrowotną.

Mając na celu wypracowanie nowego spojrzenia na zdrowie psychiczne, prace nad projektem Headway 2020 kontynuowano w 2019 roku, a ich kulminacją była brukselska konferencja. Działania w ramach przedsięwzięcia były nakierowane na przekazanie Europejczykom najlepszych praktyk w obszarze zdrowia psychicznego oraz wezwanie instytucji i społeczności państw członkowskich do podjęcia działań wspierających inicjatywy związane ze schorzeniami psychicznymi.

Również Polska Grupa Robocza stworzyła konkretne rekomendacje i zalecenia, uwzględniające konieczność wdrożenia zarówno środowiskowego modelu opieki skoncentrowanego na pacjentach i ich rodzinach, jak i Narodowego Projektu Pilotażowego.

Innymi istotnymi celami, które warto realizować w obszarze polskiej opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby psychiczne, są: skupienie na wczesnej diagnostyce i rozpoczęciu terapii, wprowadzenie psychiatrów w zagadnienia leczenia młodych pacjentów od dzieciństwa do dorosłości, a także inicjowanie programów edukacyjnych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy rodzinnych. Kwestią fundamentalną jest też umożliwienie organizacjom pacjenckim udziału w pracach organów decyzyjnych dążcych do zapewnienia wsparcia chorym
w zakresie powrotu do zdrowia oraz do pracy i życia społecznego. Inne niezwykle ważne zagadnienie dotyczy wprowadzenia rejestru współistniejących zaburzeń psychicznych
i somatycznych
. Ma to na celu uzyskanie dokładniejszych informacji na temat ich rozpowszechnienia oraz występowania.

- W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odnotowano gwałtowny wzrost współwystępowania chorób psychicznych i somatycznych, co miało znaczący wpływ na jakość życia pacjentów cierpiących zarówno na choroby psychiczne, jak i fizyczne - potwierdza Agata Szulc, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego. - Niestety, ciągle zdarza się, że specjaliści niebędący psychiatrami nie zwracają uwagi na choroby psychiczne, a psychiatrzy - na choroby somatyczne, czego efektem jest znaczące obciążenie dla pacjenta, jego rodziny i lekarzy. Dlatego też ważne jest promowanie edukacji medycznej skierowanej do wszystkich specjalistów w Europie w celu odpowiedniego leczenia schorzeń współwystępujących.

PROJEKT HEADWAY 2020

Inicjatywa Headway 2020 została zapoczątkowana w 2017 roku przez centrum badawcze
The European House - Ambrosetti we współpracy z wiodącą włoską firmą farmaceutyczną Angelini w celu stworzenia interdyscyplinarnej platformy służącej do wymiany i łączenia rozmaitych europejskich doświadczeń oraz wspierania międzynarodowego dialogu dążącego do znalezienia rozwiązania problemu zaburzeń psychicznych w Europie. Celem projektu jest przekazywanie wiedzy dotyczącej zapobiegania, diagnozowania, opieki nad pacjentami oraz szukania metod, które ograniczą występowanie chorób psychicznych. Inicjatywa ta jest zbieżna z programami, działaniami i strategiami rządów oraz organizacji międzynarodowych, takich jak WHO czy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

- Zdrowie psychiczne to nadal zaniedbany obszar terapeutyczny i przed nami jeszcze wiele pracy. Firma Angelini, która głęboko angażuje się w tę sferę, pragnie przyczynić się do rozwiązania tego złożonego problemu poprzez intensywne wsparcie ważnych projektów, takich jak Headway 2020 - wyjaśnia Pierluigi Antonelli, dyrektor generalny Angelini Pharma. - Jesteśmy dumni z zainteresowania i entuzjazmu, jaki projekt budzi wśród jego uczestników. Mocno wierzymy, że pracując razem, możemy osiągnąć nasz cel poprzez zapewnienie niezbędnej pomocy pacjentom cierpiącym na powodujące niepełnosprawność zaburzenia tego typu.


Redakcja serwisu Poradnik-Zdrowia.pl informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja serwisu Poradnik-Zdrowia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

HK
http://hkstrategies.com/

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl