Czy istnieje recepta na poprawną relację lekarza i farmaceuty?


Czy istnieje recepta na poprawną relację lekarza i farmaceuty?
2018-07-17
Relacje między lekarzem i farmaceutą są szczególnie istotne, ponieważ ich jakość przekłada się na leczenie pacjentów. Niestety w placówkach opieki zdrowotnej pracownicy różnych segmentów nie zawsze potrafią nawiązać poprawną współpracę, która może mieć wpływ na zwiększenie efektów leczenia chorych.

Każdy zawód wymaga innych kompetencji, zdolności i cech charakteru. Możliwość wykorzystywania ich i dostosowanie swojego „ja" w miejscu pracy to klucz do osiągnięcia satysfakcji zawodowej, samorealizacji, a także poczucia przynależności. Zawody medyczne to specyficzna grupa zawodów, których celem jest zdrowie pacjenta, a korzystna współpraca między nimi to klucz do utrzymania wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Aby zwiększyć jej efektywność należy dokonać wielu zmian m.in. na poziomie systemowym, jak i dotyczących samej jednostki. Jaka jest zatem recepta na udaną współpracę między nimi? Pozwolił to przybliżyć cykl spotkań zorganizowany dla studentów farmacji i kierunku lekarskiego, w ramach 4. edycji programu „Recepta na sukces. O współpracy lekarza i farmaceuty". Podczas nich studenci obu kierunków wspólnie debatowali na temat obecnej sytuacji pomiędzy lekarzami i farmaceutami, a także możliwych rozwiązaniach.

4 kroki w kierunku zmiany na lepsze:

- Udoskonalenie systemu edukacji, stworzenie wspólnych zajęć i fakultetów, a także zespołów interdyscyplinarnych, dających możliwość uczenia się i wspólnego rozwiązywania problemów już na etapie studiów. Zintensyfikowanie kontaktu między studentami to szansa na budowanie pozytywnych relacji i efektywną współpracę na polu zawodowym w przyszłości. Obecnie, blisko 54,4% studentów kierunku lekarskiego i 53,6% farmacji uważa, że studia nie przygotowują ich dostatecznie do przyszłej współpracy.[1]

- Pozytywne nastawienie i burzenie stereotypów na temat lekarzy i farmaceutów wśród studentów, a także kadry naukowej i wykładowców na uczelniach. Budowanie przekonania o konieczności współpracy przedstawicieli obu tych profesji. Poczucie braku równości zgłasza aż 54% przyszłych lekarzy i 56% przyszłych farmaceutów.[2] Konieczne jest zatem wyzbycie się osobistych uprzedzeń, na rzecz dobra pacjenta. Podstawą efektywnej współpracy na linii lekarz-farmaceuta powinny być zaufanie, świadomość wzajemnych kompetencji oraz życzliwość.

- Korzystanie z systemu e-recepty, który daje realną szansę na uniknięcie ewentualnych nieporozumień między lekarzem a farmaceutą, w procesie przepisywania i realizowania recept. Dostęp specjalistów do historii choroby i lekarstw przyjmowanych przez pacjenta pomaga uniknąć ryzyka wydania nieprawidłowego leku. Umożliwia również kontrolę nad sprzedażą leków refundowanych i rozwiązuje problem nieczytelnie wypisanych recept. To także droga do oszczędności czasu zarówno specjalistów, jak i pacjentów.

- Wprowadzenie opieki farmaceutycznej i utworzenie w polskich szpitalach stanowiska farmaceuty klinicznego to szansa na wsparcie lekarzy, jak i samych pacjentów. Kompletny i sprawnie działający zespół skutkuje lepszymi efektami w leczeniu oraz prowadzi do oszczędności w budżecie państwa.

„Jeśli zgodzimy się co do tego, że tak farmaceuta, jak i lekarz, to zawody zaufania publicznego, to współpraca między tymi grupami zawodowymi staje się niemal oczywista. Jej podmiotem był, jest i będzie pacjent. To współpraca dla jego dobra i zwiększenia wzajemnego zaufania. O zaufaniu, współpracy, wzajemności, relacjach, partnerstwie trzeba, i warto, rozmawiać. Dialog, dyskusja ma sens. Choćby po to, by burzyć stereotypy, profesjonalizować relacje. By nie stać po dwóch stronach barykady" - przyznaje Marcin Olkowicz, trener i konsultant ds. komunikacji, prelegent i moderator projektu „RECEPTA na sukces".

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na oficjalnym profilu „RECEPTY na sukces w farmacji" na Facebooku.

____________________________

1, 2 Raport Współpraca lekarza z farmaceutą, stworzony na zlecenie programu „Recepta na sukces. O współpracy lekarza i farmaceuty", którego inicjatorem jest firma Gedeon Richter Polska, Raport 2018.

* * *

O Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Gedeon Richter to jedna z największych firm sektora farmaceutycznego w Europie. Zajmuje się produkcją, badaniami i rozwojem leków. Gedeon Richter, jako inicjator programu „Recepta na sukces w farmacji", ma na uwadze rozwój młodych osób, wkraczających na ścieżkę zawodową w obszarze farmacji.

Nadesłał:

RedNacz

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl